** خانه دل **
هر جایی که هستید، خدا برای قرار دادن شما در آنجا دلیلی داشته
یکشنبه 5 خرداد 1398 :: نویسنده : بهار

آنکه گم شده است بین هزار و یک شب، شب قدر نیست، آن تویی...

که اگر خود را پیدا کنی و قدرش را بدانی و روح را روان کنی و جان را جلا بدهی  و قلب را قوّت ببخشی و دل را دوا، هر شب، شب قدر است و هر روز، روز قدر است و هر دم، دم قدر.

آن تقویم که ندیده اش می گیری، عمر توست و آن ماه که به میهمانی خدا نمی روی، همه دوازده ماه است که سفره خدا همیشه پهن است و ضیافتش مدام و رزقش دائم.

تو اما مهمان نمی شوی،  چون صاحبخانه را نمی شناسی و خانه را گم کرده ای و شب را نمی دانی و روز را هم.

بگرد و پیدا کن هم خودت را و هم خانه را و هم صاحبخانه را... که اگر خانه را یافتی و صاحبخانه را هم؛ همه شب ها، شب قدر می شود و همه روزها، روز قدر.

قدر خویش را بدان پیش از آنکه دفتر قدر و تقدیر بسته شود.

 

عرفان نظرآهاری

نوع مطلب : خودشناسی، خداشناسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 15 فروردین 1398 :: نویسنده : بهار
وقتی کسی جوان، زیبا، ثروتمند و مورد احترام است میپرسیم که:

<<<<آیا شاد هم هست؟>>>>

تا بدانیم که خوشبخت است یا نه!

ولی اگر شاد باشد دیگر فرقی نمیکند که جوان است یا پیر، راست قامت است یا گوژپشت، ثروتمند یا فقیر... چنین کسی شادکام است و این او را بس...

امتیازات واقعی شخصی چون بزرگی روح یا خوش قلبی در مقایسه با امتیازاتی چون مقام، اصل و نسب، ثروت و از این قبیل، مانند تفاوت میان پادشاه واقعی و هنرپیشه ای است که در صحنه نمایش نقش پادشاه را ایفا میکند...
نوع مطلب : عبارات نغز، خودشناسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 15 فروردین 1398 :: نویسنده : بهار
در انتهای سکونت بر زمین تنها نکته مهم این است:

چقدر عشق ورزیدی؟
و
چگونه عشق ورزیدی؟
نوع مطلب : خودشناسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 19 مرداد 1397 :: نویسنده : بهار

بلد بود وقتی یک قاشق توی ظرف هست آن را همیشه طرف معشوقش بگذارد.

بلد بود از صدای آب بفهمد که کی باید حوله به دست پشت در حمام بایستد.

بلد بود سر کدام آهنگ صدا را بلند کند چون او آن را بیشتر دوست دارد.

بلد بود کدام تکه از کدام کتاب را بخواند وقتی دارد موهایش را می‌بافد.

بلد بود موهایش را ببافد. بلد بود آخرش چه جوری با کش مو ببنددشان که از هم باز نشود.

بلد بود دو تکه دارچین توی چای بیندازد و بلد بود چای را توی استکان شیشه‌ای بریزد كه رنگش معلوم باشد و بلد بود کنارش گز به جای قند بیاورد؛ چون همه‌ی این‌ها را معشوقش دوست‌تر می‌دارد.

بلد بود معشوقش را دوست‌تر بدارد. بلد بود برایش گل بخرد، بلد بود برایش حرف بزند، بلد بود بخنداندش، بلد بود بغلش کند تا نترسد، بلد بود وقتی گریه می‌کند چی بگوید یا چی نگوید،

بلد بود صبور باشد، بلد بود منتظر بماند، بلد بود گلش را هر روز آب بدهد، بلد بود حواسش به همه چیز باشد.

 

همه‌ی این‌ها را بلد بود اما دلش را نداشت به کسی دل بدهد بلد نبود دوست داشته شود

بلد نبود خودش را رها کند. بلد نبود بشود همه‌چیِ یک آدمِ دیگر. بلد نبود بگذارد کسی عاشقش بشود.

برای همین هم قاشق‌ها مانده بودند توی کشو، حوله آویزان به جارختی، کتاب بالای کتابخانه، چای و دارچین هم توی کابینتِ خانه‌ی بی‌صدا.

برای همین بود که گلفروش‌های توی خیابان، حتی نگاهش هم نمی‌کردند.

 

حسین_وحدانی

نوع مطلب : دلنوشته، خودشناسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 24 دی 1394 :: نویسنده : بهار

این نشان تو بر בلم،

    مے בوزב چشمم را بـہ آسمانت

      انگار نمے خواستے زمینے باشم

         و من چقـבر ناבان بوבم كـہ براے نگاـہ ابـבے تو

                   בلم را بـہ سیبے خوش كرבم

نوع مطلب : دلنوشته، خودشناسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شنبه 19 دی 1394 :: نویسنده : بهار

عشق را بی معرفت , معنا نکن

 زر نداری , مشت خود را وا مکن

 

گر نداری دانش ترکیب رنگ

 بین گلها , زشت یا زیبا مکن

 

خوب دیدن شرط انسان بودن است

 عیب را در این و آن  پیدا مکن

 

دل شود روشن  ز شمع اعتراف

 با کسی بد کرده ای , حاشا مکن

 

ای که از لرزیدن دل اگهی

 هیچکس را هیچ جا رسوا مکن

 

زر بدست طفل دادن ابلهیست

 اشک را  نذر غم دنیا مکن

 

پیرو خورشید یا آئینه باش

 هر چه عریان دیده ای , افشا مکن

نوع مطلب : خداشناسی، خودشناسی، شعر، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

یکشنبه 24 آبان 1394 :: نویسنده : بهار

ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻫﻢ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ..

ﺣﺘﯽ ﺍﺯ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﺭ ...

ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﺍﻓﻖﻫﺎﯼ ﺩﻭﺭ ﻭ ﻧﺰﺩﯾﮏ ..

ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻣﺪﺍﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ ..

ﯾﮏ ﺭﻭﺯﯼ .. ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ، ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﻨﻨﺪ ...

ﺁﻧﻮﻗﺖ ...

ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻫﻤﺪﻡ، ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺩﻭﺳﺖ، ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺭﻓﯿﻖ ..

ﺍﺻﻼ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻫﻢ ﺷﮑﻞ ...

ﻣﻬﺮﺷﺎﻥ ﺁﮐﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ....

ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﺸﺎﻥ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺁﺭﺍﻣﺶ ...

ﺧﻨﺪﻩ ﺷﺎﻥ، ﮐﻼﻣﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ ﺭﻭﯼ ﻃﺎﻗﭽﻪ ﺩﻟﺘﺎﻥ ..

ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺩﻟﺘﻨﮕﺸﺎﻥ ﻣﯿﺸﻮﯼ ...

ﻫﯽ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﻣﺮﻭﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ..

ﺍﺯ ﻫﻢ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﻧﺪ ....

ﻣﺪﺍﻡ ﮔﻮﺵ ﺑﺰﻧﮓ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﯾﺪﻩ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ...

ﻭ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ..

ﺣﻀﻮﺭ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﺴﺖ

نوع مطلب : دلنوشته، خودشناسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سه شنبه 6 مرداد 1394 :: نویسنده : بهار

می‌پرسند مجرد یا متأهل؟

می‌گویم متعهد!

چون تجربه نشون داده

نه مجرد بودن نشونه عدم تعلق خاطر به کسیه

و نه متأهل بودن نشونه تعهد و وفاداری!


همه ی قراردادها را که روی کاغذهای بی جان نمی نویسند.

بعضی از عهدها را روی قلب‌هایمان می نویسیم.

حواسمان به این عهدهای غیر کاغذی باشد

شکستنشان یک ادم را میشکند….

برگرفته از وبلاگ غزل

نوع مطلب : دلنوشته، خودشناسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

این سؤال ، موجب دگرگونى شدیدى در زندگى عده اى، از جمله پیتر دراکر(نظریه پرداز معروف مدیریت) شده است.

معلم او ، در سیزده سالگى، سؤالى پرسیده

و گفته انتظار ندارم بتوانید به سؤال من پاسخ دهید.

اما اگر در پنجاه سالگى هم نتوانید پاسخى براى آن بیابید ،

در این صورت ، حتم بدانید که زندگی تان را ضایع کرده اید.

آن سؤال این است: " به خاطر چه چیزى باید از تو ، یاد کنند؟"


برگرفته از وبلاگ برفک

نوع مطلب : خودشناسی، عبارات نغز، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 28 خرداد 1394 :: نویسنده : بهار

▪ به راحتی می‌شود درمورد اشتباهات دیگران قضاوت كرد، ولی به سختی می‌شود اشتباهات خودراپیداكرد.

 

▪ به راحتی می‌شود بدون فكر كردن حرف زد، ولی به سختی می‌شود زبان را كنترل كرد.

 

▪ به راحتی می‌شود كسی راكه دوستش داریم ازخودبرنجانیم، ولی به سختی می‌شود این رنجش راجبران كنیم.

 

▪ به راحتی می‌شود كسی را بخشید، ولی به سختی می‌شود از كسی تقاضای بخشش كرد.

 

▪ به راحتی می‌شود قانون را تصویب كرد، ولی به سختی می‌شود به آن‌ها عمل كرد.

 

▪ به راحتی می‌شود به رویاها فكر كرد، ولی به سختی می‌شود برای به دست آوردن یك رویا جنگید.

 

▪ به راحتی می‌شود هر روز از زندگی لذت برد، ولی به سختی می‌شود به زندگی ارزش واقعی داد.

 

▪به راحتی می‌شود به كسی قول داد، ولی به سختی می‌شود به آن قول عمل كرد.

 

▪ به راحتی می‌شود اشتباه كرد، ولی به سختی می‌شود از آن اشتباه درس گرفت.

 

▪ به راحتی می‌شود گرفت، ولی به سختی می‌شود بخشش كرد.

 

▪ به راحتی می‌شود یك دوستی را با حرف حفظ كرد، ولی به سختی می‌شود به آن معنا بخشید.

نوع مطلب : عبارات نغز، خودشناسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سه شنبه 29 اردیبهشت 1394 :: نویسنده : بهار

این روزها

بیشتر از هر زمانی

دوست دارم خودم باشم !!

دیگر نه حرص بدست آوردن را دارم

و نه هراس از دست دادن را .....

هرکس مرا میخواهد بخاطر خودم بخواهد

دلم هوای خودم را کرده است ...

همین...


برگرفته از وبلاگ پرواز تا خدا


نوع مطلب : خودشناسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 9 اردیبهشت 1394 :: نویسنده : بهار

اگر میخواهی در زندگی ات معجزه شود..

اگر میخواهی روی زیبای زندگی را ببینی..

وطعم رسیدن به رویاهایت را بچشی..

معجزه زندگی دیگران باش...

بیقرار باش برای ایجاد شادی در زندگی انسانها...

دست های خدا باش...

برای براوردن رویای انسان دیگری جز خودت...

خنثی نباش!

بی تفاوت نباش!

اگردیدی کسی گره ای دارد وتو راهش را می دانی سکوت نکن!

اگر دستت به جایی می رسید دریغ نکن!

معجزه زندگی دیگران باش..

تا زندگی معجزه اش را به تو نشان دهد......

برگرفته از وبلاگ نقطه چین تا خدا

نوع مطلب : خودشناسی، خداشناسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نوع مطلب : خودشناسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 20 اسفند 1393 :: نویسنده : بهار
سه شنبه 19 اسفند 1393 :: نویسنده : بهارنوع مطلب : عبارات نغز، خودشناسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :( کل صفحات : 7 )    1   2   3   4   5   6   7   
درباره وبلاگ


خندیدن یک نیایش است
اگر بتوانی بخندی،آموخته ای که چگونه نیایش کنی
هنگامی که هر سلول بدن تو بخندد،هر بافت وجودت از شادی بلرزد،
به آرامشی عظیم دست می یابی!
کسی می تواند بخندد،
که طنز آمیزی و تمامی بازی زندگی را می بیند.
کوتاه ترین راه برای گفتن دوستت دارم لبخند است!
شادی اگر تقسیم شود،دو برابر می شود!
غم اگر تقسیم شود،نصف می شود!
همیشه با دیگران بخندیم و هرگز به دیگران نخندیم!
یادت باشه!انسان های خندان و شاد به خداوند شبیه ترند!
کمی موسیقی گوش کن،برقص،بخند(حتی به زور)،
آنگاه بنشین و نظاره کن آثار شگرف همین حرکات به اصطلاح اجباری را!
فراموش نکن!همین لحظه را،اگر گریه کنی یا بخندی،
بالاخره می گذرد،امتحان کن!
بهشت یعنی،شادی،خنده،سرور و شعف...

مدیر وبلاگ : بهار
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic